....

Produkter / Aftalemodeller

..

Products / Agreements for State & municipalities

....

 

....

Aftaler til Stat & kommuner

Kommuner kan gøre brug af vores koncessionsaftale med nulomkostning, mens Staten kan købe vores produkter gennem en rammeaftale.

..

Agreements for State & municipalities

Municipalities can make use of our zero cost concession agreement, while the state can acquire our products through a framework agreement as well.

....

 

....

Rammeaftale til Staten

Vores produkter er omfattet af rammeaftalen om ”Komponenter mv. for biometrioptag” til Staten.

Komponenter til biometrioptag og tilhørende services er konkurrenceudsat, og Biometric Solutions er valgt som ene-leverandør.

Rammeaftalen er beskrevet i bekendtgørelsen med referencenummer 2013/S 207-358282 “Komponenter mv. for biometrioptag” udsendt af Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, samt Justitsministeriet med underliggende myndigheder: Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Udlændingestyrelsen.

..

Framework agreement for the state

Our products are covered by the framework agreement on "Komponenter mv. for biometrioptag” (Components, etc. for biometrics record) for the state.

Components for the collection of biometrics and associated services have been subject to a public tender, and Biometric Solutions has been selected as the supplier.

The framework agreement is described in the notice with reference number 2013/S 207-358282 "Komponenter mv. for biometrioptag” (Components, etc. for biometrics record) issued by the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Employment: Danish Agency for International Recruitment and Integration, as well as the Ministry of Justice with underlying authorities: The Danish National Police, the Danish Prison and Probation Service and the Danish Immigration Service.

....

_DSC7571_web.jpg
 

 

....

Koncessionsaftale til kommuner

Vi tilbyder en koncessionsaftale til Borgerservice baseret på brugerbetalte fotos, hvor kommunen får stillet hele systemet til rådighed uden beregning.

30 kommuner har allerede gjort brug af koncessionsaftalen.

Se eksempler på vores løsning hos Borgerservice.

..

Concession agreement for municipalities

We offer a concession agreement for the Civil Service based on user paid photos where the entire system is made available to the municipality free of charge.

30 municipalities have already made use of the concession agreement.

View examples of our solution with the Civil Service.

....

borgerservice_roskilde
 

....

For at høre mere, kontakt;

Alex Ramskov Johannsen
Adm. direktør
Tlf: +45 26842695
Email: ar@biometric.dk

..

To learn more, contact;

Alex Ramskov Johannsen
CEO
Tel: +45 26842695
Email: ar@biometric.dk

....