....

Produkter / Udstyr / Bordstation

..

Products / Equipment / Desk station

....

 

....

Bordstation

På bordstationen kan borgere afgive fingeraftryk og digital underskrift. Det klares hurtigt og intuitivt med hjælp fra en Borgerservice-medarbejder, og stationens skærm guider borgeren hele vejen.

..

Desk station

At the desk station, citizens can provide fingerprints and digital signatures. It is quick and intuitive with the help of a Civil Service employee, and the station's screen guides the citizen all the way.

....

 

....

Borgeren kan følge med på skærmen, hvor alle relevante oplysninger dukker op i takt med, at borgeren udfylder oplysninger. 

Skærmen viser, hvordan borgeren skal afgive fingeraftryk, og viser når det er gjort tilstrækkelig godt. Borgeren kan også direkte på skærmen tydeligt læse den tro- og loveerklæring, der skrives under på i forbindelse med ansøgningen.

..

The citizen can follow along on screen, where all relevant information pops up as the citizen fills out information.

The screen shows how the citizen must provide fingerprints, and tells you when it's done adequately. The citizen can also, directly on the screen, read plainly the sworn statement signed as part of the application.

....

bordstation_biometric
 
aarhus_bordstation_biometric

....

Mange monteringsmuligheder

Bordstationen kan indpasses i indretningen på flere måder. Den kan stå direkte på et bord eller skranke, bygges ned i en skranke eller vi kan levere en særlig sokkel, som kan placeres på et bord eller frit på gulv. Se vores tilbehør.

Stationen er monteret, så den kan løftes ned og placeres i skødet på en kørestolsbruger.

Bordstationen kan indgå i flere løsninger hos kommunen. Den kan være stillet op på et bibliotek, hvor borgeren selv medbringer foto, eller den kan kombineres med en Selfiestation, så borgeren selv har taget foto, før mødet med medarbejderen.

..

Many mounting options

The desk station may blend into the interior design in several ways. It may be placed directly on a desk or counter, be built into a counter, or we can deliver a special stand to be placed on a table or freely on the floor. View our accessories.

The station is mounted so it can be lifted and placed in the lap of a wheelchair user.

The desk station may be part of multiple solutions in the municipality. It can be placed at a library, where the citizen brings a photo himself, or it may be combined with a selfie station, so that citizens may themselves take their photos before meeting the employee.
....

 

....

Driftssikker kvalitet

Bordstationen indeholder en computer, hvor skærm, fingeraftrykslæser og underskriftplade er tilkoblet. Dette giver en stabil drift af disse enheder, fremfor at de er tilkoblet til arbejdspladspc’en. Enhederne er indbygget i et aluminiumskabinet, som vi får specielt fremstillet, og det hele samles på eget værksted under høj kvalitetskontrol. 

..

Reliable quality

The desk station contains a computer connected to the display, fingerprint reader and signature plate. This provides a stable operation of these units, rather than being connected to the workplace PC. The units are built with an aluminium cabinet, and it is all assembled at our own workshop under high quality control.

....

 
 .... Bordstationen kan deles mellem arbejdspladser og kan eksempelvis stå mellem to skranker hos Borgerservice. .. The desk station can be shared between work stations and can, for example, be placed between two counters at the Civil Service office. ....

....

Bordstationen kan deles mellem arbejdspladser og kan eksempelvis stå mellem to skranker hos Borgerservice.

..

The desk station can be shared between work stations and can, for example, be placed between two counters at the Civil Service office.

....

 

....

Indeholder:

 • Skærm med hjælp og info til borgeren
 • Underskriftsplade
 • Fingeraftryksscanner
 • CPU (lange USB-forbindelser undgås)
 • LAN-tilslutning til kommunens netværk
 • PoE option (strøm via LAN)

..

Contains:

 • Screen with help and info for the citizen
 • Signature plate
 • Fingerprint scanner
 • CPU (long USB connections are avoided)
 • LAN connection to the municipal network
 • PoE option (power via LAN)

....

Biometric_grey_background_2500x1500.jpg
 
20170305-_99A1729_sreen_web.jpg

....

Skærm med hjælp og information til borgeren

Bordstationens højtopløselige skærm er med til at guide borgeren gennem forløbet med situationsrelevant og letforståelig grafik.

..

Screen with help and information for the citizen

The desk station's high resolution screen helps guide citizens through the process with progress relevant and easily understandable graphics.

....

 
sonderborg_bordstation_biometric

....

Underskriftsplade

Samtidig med at Tro- og Loveerklæringen vises på skærmen aktiveres underskriftpladen og der underskrives med den tilhørende pen. Placeringen midt på Bordstationen giver god mulighed for at hvile hånden mens der skrives.

..

Signature plate

While the sworn statement is displayed on the screen, the signature plate is activated for signing with the corresponding pen. The location in the middle of the desk station provides ample opportunity for resting your hand while typing.

....

 
bordstation_fingeraftryksscanner_biometric

....

Fingeraftryksscanner

Samtidig med at Tro- og Loveerklæringen vises på skærmen aktiveres underskriftpladen og der underskrives med den tilhørende pen. Placeringen midt på Bordstationen giver god mulighed for at hvile hånden mens der skrives.

Scanneren er placeret i kanten af Bordstationen, hvilket letter ergonomien under betjeningen. Samtidig guides borgeren via grafik på skærmen, hvilket er med til at sikre et hurtigt og korrekt valg af hånd og finger. Fingeraftrykket vises i realtid på skærmen når acceptabelt resultat er opnået.

..

Fingerprint scanner

While the sworn statement is displayed on the screen, the signature plate is activated for signing with the corresponding pen. The location in the middle of the desk station provides ample opportunity for resting your hand while writing.

The scanner is located at the edge of the desk station, facilitating ergonomics while operating. At the same time, the citizens are guided by the graphics on the screen, ensuring a quick and correct choice of hand and finger. The fingerprint is displayed in real time on the screen when an acceptable outcome is achieved.

....

 
 
 

....

Dansk design

Se vores galleri med kunders indretningsløsninger

..

Danish design

View our gallery of clients' interior design solutions

....

 
20170222-_99A1338_web.jpg
DK
ENG