.... Produkter / Brugsscenarier .. Products / Usage scenarios ....

 

....

Brugsscenarier

Se her, hvordan I får en enkel og effektiv sagsgang med vores løsninger i forskellige scenarier.

..

Usage scenarios

Here's how you achieve a simple and efficient procedure with our solutions in various scenarios.

....

 

....

I Borgerservice

.. 

In the Civil Service office

....

....

Fra start til slut får borgeren en fleksibel og intuitiv oplevelse med Borgerservice med vores biometriløsning, der findes på mange Borgerservice-kontorer i Danmark.

.. 

From start to finish, the citizen gets a flexible and intuitive experience with our biometric solution, found in many Civil Service offices in Denmark.

....

 

....

Mobil Borgerservice

.. 

Mobile civil services

....

....

Med vores mobile biometrikuffert kan Borgerservice møde borgerne, hvor de er.

.. 

With our mobile biometric suitcase, the Civil Service can meet the citizens wherever they are.

....

 

....

Fjernbetjent Borgerservice

..

Remote controlled civil service

....

....

Fjernbetjent Borgerservice lader medarbejdere hjælpe borgere med biometriindsamling uden at være fysisk til stede. Indsamlingen er enkel og effektiv og åbner nye muligheder for tilgængelighed og resurseplanlægning.

.. 

Remote controlled civil service allows employees to help citizens with the collection of biometrics without them being physically present. The collection is simple and efficient and opens up new possibilities for availability and resource planning.

....

 

....

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan bidrage til at gøre jeres sagsgang mere effektiv – også selvom den ikke passer ind i eksemplerne.

..

Contact us to learn how we can help make your procedure more efficient – even if it doesn't fit into the examples shown.

....