....

Produkter / Erhverv

..

Products / Business

....

 

....

Erhverv

Vores biometriløsninger afprøves dagligt af borgere hos både stat og kommuner, og vi kan også skabe løsninger for din virksomhed.

..

Business

Our biometric solutions are tested daily by citizens at both state level and in the municipalities, and we can create solutions for your business too.

....

 

....

Størstedelen af vores opgaver er for stat og kommuner, men vi kan også lave biometriløsninger for private firmaer. 

Vores eksisterende løsninger kan eksempelvis bruges til fabrikation af medarbejderkort og adgangskontrol baseret på biometriske data.

 

Kontakt os, hvis du vil høre om mulighederne for at bruge biometri i din virksomhed.

 

Se de måder, vores biometriløsninger allerede bruges på.

..

The majority of our assignments are for the state and municipalities, but we can create biometric solutions for private companies too.

Our existing solutions, for example, may be used for the production of employee cards and access control based on biometric data.

 

Please contact us, if you wish to hear about the possibilities of using biometrics in your company.

 

See the ways our biometric solutions are already in use.

....