....

Produkter / Digitale løsninger / IT-Løsning til fotografer

..

Products / Digital Solutions / IT-Løsning til fotografer

....

 

....

IT-løsning til professionelle fotografer

Professionelle fotografer kan uploade pasfotos direkte til Borgerservice.

..

IT solution for professional photographers

Professional photographers can upload passport photos directly to Civil Service.

....

 

....

Professional fotografer, der gerne vil tilbyde borgere direkte upload af deres pasfotos til Borgerservice, kan installere en applikation, så fotografen kan sende pasfotos direkte til systemet hos Borgerservice.

Skriv til info@biometric.dk for at få adgang.

 

Pasfoto sendes automatisk til Borgerservice

Fotografen sender pasfotoet til Borgerservice gennem applikationen. Fotografen udskriver derefter en kvittering med en stregkode til borgeren.

Når borgeren besøger Borgerservice for at færdiggøre ansøgningen, scanner medarbejderen kvitteringen, hvorefter systemet henter pasfotoet og vedhæfter det til ansøgningen.

Fotografen kan også udskrive et papirbillede til borgeren, som Borgerservice scanner ind.

Applikationen indeholder vejledning til, hvordan man tager et korrekt pasfoto, og fotografen behøver ikke at beskære billedet - det gør Borgerservice.

 

På tværs af kommuner

Upload af pasfotos sker uafhængigt af kommuner. Den samme fotograf kan tage pasfotos for borgere fra forskellige kommuner, hvis blot borgerens kommune har valgt løsningen fra Biometric Solutions.

Borgere kan online se, hvilke fotografer, der har adgang til at uploade til systemet.

..

Professional photographers who want to offer citizens direct upload of their passport photos to the Civil Service office, can install an app, so the photographer may send passport photos directly to the system at the Civil Service office.

Contact us at info@biometric.dk for access.

 

Passport photos are automatically sent to the Civil Service office

The photographer sends the passport photo to the Civil Service through the app. The photographer then prints a receipt for the citizen with a bar code.

When the citizen visits the Civil Service office in order to complete their application, the employee scans the receipt, and the system retrieves the passport photo and attaches it to the application.

The photographer can also print a paper image for the citizen that the Civil Service will then scan.

The application contains instructions on how to take a proper passport photo and the photographer doesn't have to crop the image – the Civil Service will see to that.

 

Across municipalities

Upload of passport photos occurs independently of the municipalities. The same photographer can take passport photos for citizens from various municipalities, as long as the citizen’s municipality has chosen the solution from Biometric Solutions.

Citizens can see online what photographers have access to uploading to the system.

....

photographer_biometric.jpg

....

Kommuner koblet på løsningen

Alle kommuner på vores referenceliste har løsningen, klik og se listen her.

..

Municipalities connected to the solution

All municipalities on our reference list have the solution, click and view the list here.

....