....

Produkter / Udstyr / Borgerbus

..

Products / Equipment / Mobile Civil Services

....

 

....

Mobil Borgerservice

Vi hjælper kommuner med at indrette og udstyre fx. varebiler og campingvogne, der gør det muligt for Borgerservice-medarbejderne at køre biometriindsamlingen ud til borgerne.

..

Mobile Civil Services

We help municipalities organise and equip for example vans and caravans, making it possible for Civil Service employees to take the collection of biometrics to the citizens.

....

 

....

Det foregår ved at bruge en eller flere af vores biometrikufferter til at indsamle biometridata og vedhæfte dem til borgerens ansøgning om pas, kørekort eller legitimationskort via vores IT-system.

Den mobile løsning kan indrettes på mange måder, men uanset omfang og behov garanterer vi, at den færdige løsning vil opfylde alle krav og kunne indsamle biometriske data på en nem og driftsikker måde.

Du kan læse en artikel fra Adjacent Government-magasinet om en borgerbus, vi har indrettet og se, hvordan mobil Borgerservice fungerer i praksis.

..

It is done by using one or more of our biometric suitcases to collect biometric data and append it to the citizen's application for a passport, driver's licence or ID through our IT system.

The mobile solution may be designed in a number of ways, but whatever the extent and needs, we guarantee that the completed solution will meet all requirements, enabling collection of biometric data in an easy and reliable way.

You can read an article from the Adjacent Government magazine about a citizen bus that we have fitted out and see how mobile civil service work in practice.

....

 

....

Borgerbus

..

Citizen bus

....

borgerbus_biometric
borgerbus_biometric_interior
borgebus_interior_biometric
 

....

Borgervogn

..

Citizen caravan

....

biometric_campingvogn
biometric_campingvogn
 

....

Kontakt os for at tale om jeres behov og ønsker.

..

Contact us to talk about your needs and requirements.

....