....

Produkter / Digitale løsninger / Online selvbetjening for borgere

..

Products / Digital solutions / Online self-service for citizens

....

 

....

Online selvbetjening for borgere

Borgeren kan via nettet ansøge, betale og booke tid til pas og kørekort og legitimationskort hjemmefra. Det sparer tid i Borgerservice, fordi ansøgningen allerede er udfyldt og betalt, når borgeren møder op. Også samtykkeerklæring kan udfyldes digitalt.

..

Online self-service for citizens

The citizen may apply online, pay and book appointments for passports, driver’s licences and ID from home. This saves time in the Civil Service office, because the application has already been completed and paid for, when the citizen shows up. The consent form may be filled out digitally as well.

....

 

....

Når der skal laves nyt pas, kørekort eller legitimationskort, kan borgerne allerede have startet deres ansøgning, inden de møder op hos Borgerservice. 

Det er pointen med vores online selvbetjening for borgere, der sparer Borgerservice-medarbejdere tid.

 

Ansøgningen starter hjemmefra

Med vores system til online selvbetjening, kan borgeren via internettet udfylde sin ansøgning, reservere betalingen for gebyret og bestille tid hos Borgerservice til at gøre ansøgningen færdig.

Borgeren får en bekræftelse på SMS, der indeholder købsbeløbet, reserveret tid og andre praktiske oplysninger samt en påmindelse via SMS om at møde op hos Borgerservice.

 

Hurtigt og nemt hos Borgerservice

Systemet er integreret med nummer- og aftalesystemet FrontDesk. Det betyder, at borgeren kan blive genkendt ved ankomsten til Borgerservice, og at sagsbehandlingen automatisk går i gang, når borgeren kaldes frem.

Derefter kan borgeren hurtigt og effektivt afgive fingeraftryk, underskrift og eventuelt foto. 

 

Betaling hjemmefra

Borgeren kan reservere betaling af gebyret for sin bestilling hjemmefra med kreditkort. Beløbet trækkes først, når ansøgningen til pas, kørekort eller legitimationskort er gjort færdig i Borgerservice.

..

When making a new passport, driver’s licence or ID, the citizens may already have started their application before they show up at the Civil Service office. 

That is the point of our online self-service for citizens – saving time for the civil service staff.

 

The application starts at home

With our system for online self-service, the citizen can fill out an application via the internet, make a reservation of payment for the fee and make an appointment with the Civil Service to complete the application.

The citizen receives a confirmation SMS containing the purchase amount, the appointed time and other practical information as well as a reminder via SMS about showing up at the Civil Service office.

 

Quick and easy at the Civil Service office

The system is integrated with the number and appointment system FrontDesk. This means that the citizen may be recognised already upon arrival at the Civil Service office, and that the proceedings will automatically start when the citizen is called forward.

Then the citizen can quickly and efficiently provide fingerprints, signature and perhaps a photo.

 

Payment from home

The citizen may reserve payment of the fee for his order by credit card from home. The amount is deducted only when the application is completed at the Civil Service office.

....

borger_biometric

....

Digital samtykkeerklæring

Forældre kan udfylde samtykkeerklæringer via selvbetjeningen, hvis kun den ene forælder kan møde op i Borgerservice. Dette sker via nettet ved brug af NemID.

Den enkelte kommune kan vælge at gøre det obligatorisk, at borgeren har reserveret betaling for pas, kørekort og legitimationskort online i systemet, før borgeren møder op i Borgerservice.

 

Udvalgte funktionaliteter:

  • Borgeren starter ansøgningen hjemmefra

  • Mulighed for at reservere tid

  • Integreret med Frontdesk og andre nummer- og aftalesystemer

  • Onlinebetaling hjemmefra

  • Digital samtykkeerklæring

..

Digital consent form

Parents can fill out consent forms via self-service, if only one parent is able to show up at the Civil Service office. This is done via internet using NemID.

Each municipality can choose to make it mandatory that the citizen pay online in the system, prior to their showing up at the Civil Service office.

 

Selected functionalities:

  • The citizen starts the application from home
  • The option for making an appointment
  • Integrated with FrontDesk
  • Online payment from home
  • Digital consent form

....