....

Produkter / Udstyr 

..

Products / Equipment

....

 

....

Udstyr

Vi bygger et bredt udvalg af udstyr med høj kvalitet og stor brugervenlighed. Læs mere og se vores stationer og andet udstyr til ansøgning om pas, kørekort og legitimationskort.

..

Equipment

We build a wide range of equipment of high quality and ease of use. Read more and view our stations and other equipment for applications for passports, driver's licences and ID.

....

 
 

....

Biometristation

Borgeren kan hurtigt og nemt få taget pasfoto, afgive fingeraftryk og lave en digital underskrift under opsyn af en medarbejder.

Biometristationens skærm guider borgeren gennem processen.

..

Biometric station

The citizens can – quickly and easily – have their passport photo taken, provide fingerprints and a digital signature under the supervision of an employee.

The screen of the biometric station guides the citizens through the process.

....

 

....

Selfiestation

Borgerne kan selv tage pasfoto, før de møder en medarbejder. Stationen kan stå i Borgerservices venteområde, hvor borgerne kan opfordres til at tage deres billede før ekspeditionen. Borgeren kan også gøres opmærksom på muligheden i selvbetjeningen.

..

Selfie station

Citizens may take their passport photo themselves, before meeting an employee. The station can be placed in the waiting area of the Civil Service, where citizens may be encouraged to take their picture beforehand. The citizen may also be made aware of the possibility at the self-service.

....

 

....

Bordstation

Bordstationen er beregnet til afgivelse af fingeraftryk og digital underskrift. Pasfoto kan tages på en anden enhed såsom selfiestationen, eller et billede kan overføres digitalt fra fotograf eller scannes fra et papirfoto.

..

Desk station

The desk station is designed for the submission of fingerprints and digital signatures. Passport photos may be taken on another device, such as the selfie station, or an image may be transmitted digitally from a photographer or scanned from a paper photo.

....

 

....

Biometrikuffert

Biometrikufferten lader medarbejdere optage biometri fra borgere uden for Borgerservice-kontoret. Kufferten kan bruges i situationer, hvor det enten ikke er praktisk eller muligt for borgere at besøge Borgerservice.

..

Biometric suitcase

The biometric suitcase allows employees to record the biometrics of citizens outside the Civil Service office. The suitcase can be used in situations where it is either not practical or possible for citizens to visit the Civil Service office.

....

 

....

Mobil Borgerservice

Ved at indrette fx. en varebil eller en campingvogn med en biometrikuffert, hjælper vi kommuner med at lave mobil borgerservice.

..

Mobile civil service

By setting up, for example, a van or a caravan with a biometric suitcase, we help municipalities perform mobile civil service.

....