....

Om /

..

About /

....

 

....

Vi vil overraske borger og medarbejder positivt – hver gang

Vi leverer komplette biometriløsninger med en menneskelig vinkel, hvor alle led er gennemtænkte og gennemtestede.

..

We want to surprise the citizen and the employee in a positive way – every time

We provide complete biometric solutions with a human angle, where all steps are well thought out and thoroughly tested.

....

 

....

Vores løsninger møder mange danskere på vigtige tidspunkter i deres liv – og derfor skal de bidrage til en god oplevelse. Det gælder uanset borgerens fysik, alder eller andre faktorer. Vores løsninger er bygget til alle og sikrer den gode borgerrejse..

Kommunen kan føle sig sikker på, at vi er klar til at hjælpe hele vejen. Lige fra at hjælpe med optimal indretning med udstyr og møbler, over træning i at bruge løsningen, til at tage telefonen, hvis der opstår problemer. 

Vi er drevet af at lave løsninger, der vil få borgeren og medarbejderen til at tænke ”det her er smart.” Vi bruger ikke teknologi for teknologiens skyld. Det er den sikre, fleksible og enkle sagsgang, der altid er i højsædet – kombineret med høj pålidelighed, såvel i udstyr, som assistance og service.

Vi er opmærksomme på vores miljøaftryk. For eksempel producerer vi selv udstyr, og vi undgår ”brug og smid væk”-tankegang ved kun at bruge kvalitetsprodukter og så vidt muligt at reparere i stedet for at kassere. Vi anbefaler også vores kunder at bruger vores e-arkiv i stedet for at udskrive på papir.

Vores beslutning om at bygge udstyr og løsninger selv skaber danske arbejdspladser. Blandt andet derfor blev vi udnævnt til Gazelle-virksomhed i 2016 af Børsen.

..

Our solutions meet citizens at important times in their lives – and that is why they should contribute to a good experience. This applies regardless of the citizen's physique, age or other factors. Our solutions are built for everyone.

Our clients can feel confident that we are ready to help all the way. Ranging from helping create the optimal interior design with equipment and furniture, to training employees to use the solution, to picking up the phone, if there is a problem.

We are driven by creating solutions that will make citizens and employees think "this is clever." We do not use technology for technology's sake. It is the secure, flexible and simple procedure that is always in focus – combined with a high level of reliability, in equipment as well as in assistance and service.

We are mindful of our environmental footprint. For example, we produce the equipment ourselves, and we avoid "throw-away"-thinking by using only quality products and, as far as possible, by repairing rather than discarding. We also recommend our clients to use our e-file instead of printing on paper.

Our decision to build the equipment and solutions ourselves creates jobs in Denmark. That is one of the reasons we were appointed Gazelle company by Danish business newspaper Børsen in 2016.

....

 

 

....

Partnere

Vi udvælger strategiske samarbejdspartnere, der kan supplere vores styrker. Vi involverer os i netværk, vi mener er vigtige i forhold til fremtiden for biometri, for vi har et ansvar for, at det bliver gjort på den rigtige måde.

..

Partners

We select strategic partners who are able to complement our strengths. We get involved in networks that we believe are essential when it comes to the future of biometrics, because we have a responsibility that things are done in the right way.

....

 
 
FrontDesk_logo.png

....

FrontDesk

FrontDesk er den hurtigst voksende leverandør af avancerede kø- og aftalesystemer til danske kommuner. FrontDesk tidsreservation er integreret i vores selvbetjeningssystem, hvilket gør at borgeren er kendt ved ankomst i Borgerservice og kan kaldes frem via vores sagsbehandlersystem, samtidig med at ekspeditionen automatisk startes op.

..

Frontdesk

Frontdesk is the fastest growing provider of advanced queuing and appointment systems to the Danish municipalities. Frontdesk time reservation is integrated into our self-service system, which means that the citizen is recognised upon arrival in the Civil Service and can be called up via our caseworker system, while the proceedings are automatically initiated.

....

www.front-desk.dk

 
 

....

Biometrics Institute

Biometric Solutions er medlem af Biometrics Institute, en international sammenslutning af leverandører og brugere af biometri-løsninger.

..

Biometrics Institute

Biometric Solutions is a member of Biometrics Institute, an international Association of suppliers and users of biometric solutions.

....

www.biometricsinstitute.org

 
 

....

CenSec

Biometric Solutions er medlem af CenSec, en klyngeorganisation for virksomheder med interesse for  forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane og off-shore og den maritime industri.

..

CenSec

Biometric Solutions is a member of CenSec, a cluster organisation for companies with an interest in the defence, space and security industries, as well as rail, off-shore and the maritime industry.

....

www.censec.dk

 
 

....

Vision-Box

Vi samarbejder med en af de førende europæiske udviklere af biometriløsninger, Vision-Box S.A. fra Portugal, om biometrisk hardware og software. Vi har leveret og servicerer udstyr til automatisering af paskontrollen i Kastrup Lufthavn. 

..

Vision-Box

We cooperate on both biometric hardware and software with one of the leading European developers of biometrics solutions, Vision-Box S.A. from Portugal. We have provided and serviced equipment for the automation of the passport control at Copenhagen Airport.

....

www.vision-box.com 

 
 

....

Morpho

Morpho, en del af Safran group, er en af verdens største producenter af udstyr til biometri. Biometric Solutions forhandler Morphos løsninger i Danmark.

..

Morpho

Morpho, part of the Safran group, is one of the world's largest manufacturers of equipment for biometrics. Biometric Solutions is dealer of Morpho’s solutions in Denmark.

....

www.morpho.com

 
 

....

3M

Vi er forhandler i Danmark af produkter fra 3M Government Security.

..

3M

We are Danish dealer of products from 3M Government Security.

....

www.3m.com

 
 

....

Ledelse

Alex Ramskov Johannsen
Adm. direktør
Tlf: +45 26842695
Email: ar@biometric.dk

..

Management

Alex Ramskov Johannsen
CEO
Tel: +45 26842695
Email: ar@biometric.dk

....