....

Borgerservice i højeste kvalitet

Vi leverer komplette biometriløsninger, hvor alle led er gennemtænkt og gennemtestet under eget tag. Det sikrer effektive ansøgningsprocesser til ID-papirer i staten og kommunerne.

..

High quality civil service

We provide complete biometric solutions where all steps are thought out and thoroughly tested at our own facilities. This ensures efficient application processes for identification documents, both national and in the municipalities.

....

 
 

....

Dansk design

..

Danish design

....

 

 
20160809_BIO_2305_bg_2500px_web.jpg
 
biometric_production

....

Made in Herlev

I vores værksted i Herlev bygger vi udstyr og softwareløsninger med høj kvalitet og pålidelighed til kommuner, staten og ambassader verden over. Derfor kan vi stå inde for alle dele af vores produkter.

Se mere her

..

Made in Herlev

In our workshop in Herlev, we build equipment and software solutions of high quality and reliability for municipalities, the state and embassies around the world. That is why we can vouch for all parts of our products.

See more here

....

biometric support

....

Drift & support

Vores telefonsupport er åben 24/7 for at støtte løsninger i Kastrup Lufthavn og ambassader Verden over. Så vi er også klar til at tage telefonen, hvis kommunerne holder længe åbent, eller der pludselig opstår akutte problemer på skæve tidspunkter.

Se mere her

..

Operation & support

Our phone support is open 24/7 in order to support solutions in Copenhagen Airport and embassies around the world. We are there to pick up the phone, if municipalities are open late or sudden emergencies arise at odd hours.

See more here

....

 

....

Designfilosofi

Vores biometristationer er lavet i en tidløs dansk designtradition. Det betyder, at stationerne er æstetisk indbydende og passer diskret ind i både klassisk og moderne dansk arkitektur og indretning, men samtidig er funktionelle og ergonomiske.

Se mere her

..

Design philosophy

Our biometric stations are created in a timeless Danish design tradition. This means the stations are aesthetically appealing and fit discreetly into both classic and modern architecture and interior design, but are at the same time functional and ergonomic.

See more here

....

 

....

Brugerne i fokus

Den gode brugeroplevelse for både borger og medarbejder er omdrejningspunktet for vores løsninger. Derfor er løsningerne formet af utallige brugertests og vores årelange erfaring med biometriindsamling.

Se mere her

..

Users in focus

The rich user experience for both the citizen and the employee is pivotal in our solutions. That is why the solutions have been formed by countless user tests and our years of experience with the collection of biometric data.

See more here

....

 

 
 

....

Finansieringsmodel & rammeaftale

Vi tilbyder en løsning til Borgerservice, som finansieres gennem en koncessionsaftale baseret på brugerbetalt foto, så kommunen får stillet hele systemet til rådighed uden omkostning.

Vore produkter og tjenester er desuden omfattet af rammeaftalen om ”Komponenter mv. for biometrioptag” til Staten.

Læs mere om vores aftalemodeller

..

Funding model & framework agreement

We offer a solution for civil service offices funded through a concession agreement based on user fees on photographs, enabling us to make the entire system available to the municipality without cost.

Our products and services are also governed by the framework agreement on "Kompontenter mv. for biometrioptag" (Components, etc. for recording biometrics) to the Danish state.

Read more about our agreement models

....

 
Biometric_blue_background_2500x1500.jpg
 

 

 
 

....

“Selve skiftet af leverandør, inklusive undervisning og support, blev håndteret yderst professionelt af Biometric - og det var faktisk så enkelt som de satte os i udsigt.”

— CHARLOTTE DAHL, SKANDERBORG KOMMUNE

Læs mere

..

"We switched in the middle of high season, and it went beyond all expectations."

— JANNI DE LINDE, CHIEF OF CIVIL SERVICE, MUNICIPALITY OF LYNGBY-TAARBÆK

....

 

 
Biometric_grey_background_2500x1500.jpg
DK
ENG