Support /

 

....

Support & service

Vores løsninger er i brug på alle tider af døgnet – og derfor er vi også klar til at hjælpe døgnet rundt, hvis der skulle opstå problemer.

..

Support & service

Our solutions are in use at all times of day around the world – and that is why we are also ready to help 24 hours a day, should problems arise.

....

 

....

Både borgere og myndigheder er afhængige af, at vores systemer fungerer optimalt hele tiden. Vores løsninger er gennemtestede og driftssikre, fordi vi selv udvikler, samler og vedligeholder alle dele. 

Det gælder både vores fysiske udstyr og vores IT-løsninger, der skal være selvforklarende og enkle.

..

Both citizens and authorities depend on our systems operating optimally at all times. Our solutions are fully tested and reliable, because we develop, collect and maintain all parts ourselves.

This applies to both our physical equipment and our IT solutions that must be self-explanatory and simple.

....

 
 

....

Support

Hvis noget ikke fungerer, er vi altid klar til at hjælpe med det samme.

  • 24/7-support.
  • Vi svarer på spørgsmål og giver hjælp til at bruge systemer og hardware.
  • Vi løser akutte tekniske problemer med det samme og kan lave online fejldiagnosticering bl.a. med fjernbetjening af medarbejderens computer.
  • On site teknikerhjælp over hele verden.

..

Support

If something is not working, we are always ready to help right away.

  • 24/7 support.
  • We answer questions and provide help for using the systems and hardware.
  • We solve urgent technical problems immediately and are able to make online fault diagnostics, including by remote controlling the employee's computer.
  • On-site technical help all over the world.

....

phone_support_biometric
 

 

....

Service

Vi står for al service til vores løsninger – både nu og i fremtiden. 

Vi sørger for at opsætte og montere vores løsninger. Det gælder både vores fysiske udstyr og installation af vores IT-løsninger på medarbejdernes computere. Alt installeres, klargøres og testes, inden det tages i brug. 

Vi klarer oplæring og træning, mens I tager vores løsninger i brug, så I hurtigt kommer i gang.

..

Service

We are in charge of all service to our solutions – both now and in the future. 

We handle setting up and mounting our solutions. This applies to both our physical equipment and the installation of our IT solutions on employee computers. Everything is installed, made ready and tested before being brought into use.

We manage instruction and training, as you begin to use our solutions, so you can get started quickly.

....

20170315-_99A1853_web.jpg