....

Produkter / Tilbehør

..

Products / Furniture and accessories

....

 

....

Møbler og tilbehør

Til installation af biometriudstyr har vi et udvalg af specialfremstillet tilbehør, som er præget af samme enkle designudtryk.

..

Furniture and accessories

For the installation of biometric equipment, we have a range of custom-made accessories, marked by the same simple expression of design.

....

....

Kontakt os, hvis I står overfor en renovering af kontormiljøet, eller I skal bygge nyt. Vi kan bidrage med input til en moderne og ideel indretning, der er optimeret til at rumme det nødvendige udstyr. 

Vores produkter er specialudviklet til formålet og med funktionaliteten for øje. Det sikrer, at arbejdsstationerne fungerer optimalt for medarbejdere og brugere.

..

Contact us, if you are about to renovate your office environment, or when you are building new premises. We can contribute with input to a modern and ideal interior design, optimised to accommodate the necessary equipment.

Our products are specially developed for this purpose and with functionality in mind. This ensures that workstations function optimally for employees and users.

....

 
 

....

Specialmøbler

..

Special furniture

....

 

....

Skranke til pasekspedition

Specialdesignet skranke til pasekspedition med hæve/sænke-funktion, låsbar skuffe og hylder til pasudstyr (stamkortprinter, fotoprinter, scanner etc.). Hylderne har glideskinner, så de kan køres ud i forbindelse med betjening og servicering. 

..

Counter for passport service

Specially designed counter for passport service with height adjustable function, lockable drawer and shelves for passport equipment (personal data card printer, photo printer, scanner etc.). The shelves slide on rails, to be run out in connection with operation and servicing. 

....

 
 

....

Specialmøbel for pasudstyr

Specialmøbel med låsbar skuffe og hylder til pasudstyr (printer, stempler, scanner etc.)  . Hylderne har glideskinner, så de kan køres ud i forbindelse med betjening og servicering. Enheden er forsynet med låsbare hjul, så medarbejderen let kan indrette sin idéelle arbejdsplads.

..

Special furniture for passport equipment

Special furniture with lockable drawer and shelves for passport equipment (printer, scanner, stamps etc.). The shelves slide on rails, to be run out in connection with operation and servicing. The device is fitted with lockable wheels, so the employee can easily organise an ideal workplace.

....

 
 

....

Gulvsøjle til bordmodel

Anvendes for eksempel, hvis enheden ikke kan få plads på skranke eller bord – eller der blot ønskes frigjort plads. 

..

Floor pedestal for desk model

Used, for example, if your device cannot be fitted on the counter or desk – or you simply wish to free up some space.

....

 
 

....

Bordstander for bordmodel

Anvendes til at give bedre ergonomi ved placering på bord eller skranke.

..

Table top stand for desk model

Used to provide better ergonomics when positioning on a desk or counter.

....

 
 

....

Hæve-sænkebord

Til arbejdsplads, bordmodel eller biometrikuffert.

Lampe, skærmholder, pc-ophæng, opbevaring til skrivesager.

..

Height adjustable desk

For the workspace, table model or biometrics suitcase.

Lamp, monitor stand, PC cable organisers, storage for writing utensils.

....

 
 

....

Baggrunde

Flere muligheder for baggrunde med højdemåler:

..

Backdrops

Various options for backdrops with altimeter:

....

 

....

Fritstående skærm

..

Free standing screen

....

 
 

....

Vægophængt skærm

..

Wall mounted screen

....