....

Produkter / Brugsscenarier / Fjernbetjent Borgerservice

..

Products / Usage Scenarios / Remote controlled civil service

....

 

..

Fjernbetjent Borgerservice

Med denne løsning kan medarbejdere fjernbetjene biometriindsamlingen uden at være fysisk til stede. Borgere kan med hjælp fra medarbejderen selv afgive biometridata nemt og effektivt.

..

Remote controlled civil service

With this solution, employees can remote control the collection of biometrics without being physically present. Citizens may, with the assistance of the employee, submit biometrics data themselves – easily and efficiently.

....

 
 

....

Selvbetjening

Når borgeren skal have lavet pas, vil han på kommunens hjemmeside finde link til at starte ansøgningen.

Hjemmefra kan borgeren udfylde sin ansøgning, reservere gebyrbeløbet og booke en tid til fjernbetjent Borgerservice. 

Et passende tidsrum før borgerens aftale hos Borgerservice modtager han en SMS-påmindelse.

Alle informationer fra borgeren overføres krypteret til Borgerservice via vores IT-system.

..

Self-service

When the citizen needs a new passport, he will find a link to start the application on the municipality's website.

The citizen can fill out an application from home, reserve the fee for the application and book an appointment for the remote controlled Civil Service.

At an appropriate interval before the citizen's appointment with the Civil Service, he receives an SMS reminder.

All information from the citizen is transferred encrypted into the Civil Service via our IT system.

....

....

Ekspedition

Når borgeren har identificeret sig via CPR-nummer eller scanning af sygesikringskort, vil borgerens indtastede data og baggrundsdata bliver hentet via vores IT-system. Borgerservice-medarbejderen skal blot hjælpe borgeren med at indsamle de biometriske informationer, som skal bruges til ansøgningen.

Vores biometristation og fjernbetjeningsstation kombineret med overvågning betyder, at medarbejderen via videochat kan hjælpe borgeren med at få taget billede, fingeraftryk og underskrift. Det foregår på en måde, der er intuitiv for borgeren. Eksempelvis viser biometristationens skærm hvilken hånd og finger, man skal lægge på for at afgive fingeraftryk.

Når ansøgningen er klar, overføres den automatisk til producenten via politiets gateway.

..

Service

When the citizen has identified himself via social security number or scanning his health insurance card, the citizen's information and background data will be downloaded via our IT system. The Civil Service employee only needs to help the citizen collect the biometric information necessary for the application.

Our biometric station and remote control station, combined with monitoring, means that the employee – via video chat – can help citizens take their picture and provide fingerprints and signature. All conducted in a way that is intuitive for the citizen. For example, the screen on the biometric station indicates which hand and finger to place when providing fingerprints.

When the application is ready, it is automatically transferred to the manufacturer via the police gateway.

....

....

Afhentning

Borgeren skal afhente passet i Borgerservice. Borgeren adviseres automatisk via SMS, når borgerservicemedarbejderen scanner stregkoden på pas modtaget fra producenten.

..

Pickup

The citizen must pick up the passport at the Civil Service office. The citizen is automatically notified via SMS when the Civil Service employee scans the bar code of the passport received from the manufacturer.

....

 

....

I Borgerservice

..

In the Civil Service Office

....

....

Fra start til slut får borgeren en fleksibel og intuitiv oplevelse med Borgerservice med vores biometriløsning, der findes på mange Borgerservice-kontorer i Danmark.

..

From start to finish, the citizen gets a flexible and intuitive experience with our biometric solution that exists in many Civil Service offices in Denmark.

....

 

....

Mobil Borgerservice

.. 

Mobile Civil Services

....

....

Med vores mobile biometrikuffert kan Borgerservice møde borgerne, hvor de er.

..

With our mobile biometric suitcase, Civil Service can meet the citizens where they are.

....

 

.... Tilbage .. Previous page ....